2. embondeiro

logga_embondeiro1-e1509452851224.jpgInom ramen för min enskilda firma, embondeiro, är jag verksam som föredragshållare och moderator på organisationer, myndigheter och företag. Jag åtar mig även, i mån av tid, mindre utredningsuppdrag.

På denna sida finns kortfattad information om möjliga och genomförda uppdrag. Besök gärna mitt CV för en sammanfattning av de erfarenheter, inom arbets- och föreningsliv, som föreläsningarna grundar sig på.

Föreläsningar

Några av de områden som jag föreläser om, med referenser till ett urval av befintliga uppdragsgivare. Mina föredrag är generellt baserade på egna erfarenheter och reflektioner.

Rättighetsbaserad kommunikation om utveckling och bistånd. Föreläsningen, i olika varianter, riktar sig till såväl frivilligorganisationer som myndigheter och enskilda som är verksamma inom det utvecklingssamarbetet. Den tar upp konkreta utmaningar som möter den som på ett begripligt sätt vill förmedla biståndets resultat och samtidigt följa principerna för ett rättighetsbaserat arbete. Klarar våra budskap, så som annonser, av att granskas av dem som de föreställer? Exempel på uppdragsgivare: Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och Sida Partnership Forum.

Afghanistan. Föreläsningarna berör utvecklingen i landet generellt, men även mer specifika frågor så som föreningsliv och effekterna av den internationella militära närvaron och civil-militär samverkan i landet. Exempel på uppdragsgivare: Mariestads stadsbibliotek och SAK/ABF Stockholm.

Moçambique. Föreläsningarna om Moçambique berör landets politiska och ekonomiska utveckling generellt men också specifika frågor så som landsbygdsutveckling, bondeorganisationer, jämställdhet, civilsamhälle och markfrågor. Exempel på uppdragsgivare: Grevbäcks hembygdsförening och Sida.

Markrättigheter (i Moçambique). Föreläsningarna grundar sig i en rad exempel på där storskaliga markinvesteringar har orsakat konflikter mellan företag och lokalsamhälle. De analyserar även hur bondeorganisationer och andra folkliga organisationer försvarar lokalbefolkningens rätt till mark samt problematiken kring spänningen mellan de stora respektive små aktörerna på landsbygden och i jordbruket, inklusive statens roll. Exempel på uppdragsgivare: Liberalerna och Sida.

Bistånds- och utvecklingspolitik. Föreläsningarna berör aktuella frågor inom bistånds- och utvecklingspolitiken så som policy- och strategier, resultat, uppföljning, inkluderande utveckling och tillväxt, stöd till civila samhällets organisationer. Exempel på uppdragsgivare: Tanketrust studentförening Växjö och Utrikesdepartementet.

Moderering

Jag har tagit uppdrag som moderator i offentliga debatter och samtal om teman relaterade till frågorna som nämnts ovan. Exempel på uppdragsgivare: Afrikagrupperna (markrättigheter och skogsinvesteringar i Moçambique) och SIANI (debatt på Internationella Torget i Almedalen, om ungas engagemang för Agenda 2030).

Utvärdering, utredning och analys

I mån av tid och möjlighet att samordna med avhandlingsarbetet åtar jag mig också mindre utvärderings- och utredningsuppdrag. Exempel på uppdragsgivare: Facilidade Moçambique (utvärdering av genomförande av strategisk plan) och SAK (studie av hur civil-militär samverkan i Afghanistan påverkat utvecklingsbiståndets genomförande). Se CV-sidan för mer detaljer.

Företagsinformation

E-post: kajsa.johansson(a)lnu.se.

Adress: embondeiro, Företagshuset, Sveavägen 22, 544 50 Hjo

Logga: embondeiros logga är gjord av Sara Johansson på Papper och Form.