Hälsning från Monaso – internationella aidsdagen!

Följande är hämtat ur Monasos officiella uttalande på anledning av 1 december – internationella aidsdagen! (I utdrag och fritt översatt.)

För 22 gången högtidlighåller vi 1 december, internationella dagen för kampen mot aids, detta år med slagordet ”Titta mot framtiden, hivtesta dig!”. Moçambique har skrivit under UNGASS-deklarationen (FN:s deklaration om ländernas löften om arbete mot hiv) vilket innebär att Mocambique har lovat att säkerställa alla medborgares tillgång till grundläggande behandling mot hiv- och aidsrelaterade hälsoproblem. Fram till 2010 har följande mål satts upp för Mocambique:

  • 80 procent av alla gravida kvinnor har tillgång till behandling för förebyggande av vertikal smitta (mamma till barn)
  • 80 procent av de behövande, särskilt kvinnor och barn, har tillgång till bromsmediciner mot hiv och aids, och även psykologisk hjälp och tillgång till vård i hemmet
  • 80 procent av befolkningen har tillgång till kondomer för prevention
  • 80 procent av befolkningen har tillgång till frivillig test

Monaso gratulerar den offentliga hälsosektorn för de stora framsteg som gjorts vad gäller tillgång till bromsmediciner. I denna stund har ungefär 160 000 människor tillgång till denna rättighet. Dock kvarstår ett antal utmaningar för spridning av bromsmediciner; siffran står för knappt hälften av de som behöver behandlingen vilket visar på det akuta behovet att öka takten så att vi klarar av att uppnå målen satta för 2010. Ett antal problem bekymrar civilsamhället:

  • Kvalitén på den hälsoservice som erbjuds medborgarna.
  • Uppföljningen efter test och kontroll av de sjuka
  • Stigma och diskriminering mot människor som lever med hiv
  • Otillräcklig och/eller obefintlig tillgång till mat för de sjuka
  • Långa avstånd för de sjuka till hälsoposter

Om dessa problem kvarstår kommer de naturligtvis att påverka huruvida vi lyckas uppnå målen eller inte – därför är det vår självklara önskan att dessa problem får en lösning!

Om vi uppnår målen beror på oss alla och vi uppmanar alla att återuppta sitt eget engagemang för att bidra till att minska de negativa konsekvenserna av hiv och aids i vårt land, så att vi kan uppnå målet om att alla får tillgång till resurser för prevention, vård och behandling!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s