Inspel till FPs biståndspolitik…

I veckan hade jag tillfälle att delta i ett seminarium hos Folkpartiet om partiets framtida utrikes- och biståndspolitik.

I min presentation utgick jag ifrån en berättelse om utvecklingen i Niassa där vi tydligt kan se att ekonomisk tillväxt inte automatiskt leder till minskad fattigdom. Denna berättelse som har sin spegelbild i Mocambique i stort.

Landet uppvisar en hög ekonomisk tillväxt (8-10 % årligen) men en i princip stagnerad fattigdomsminskning bland majoriteten av landets befolkning som till stor del är småskaliga bönder. Moçambique delar denna verklighet med många andra länder i regionen; ”världens tillväxtcentrum”.

Samtidigt menar många att svenskt bistånds mervärde borde vara just tillväxt och bistånd till jordbruk är mycket marginellt. Utifrån denna verklighet ställde jag några frågor till seminariet:

Vilket är svenskt bistånds mervärde?
Hur förhåller det sig till ekonomisk tillväxt v/s fattigdomsminskning? Ska vi bidra till något som redan sker men som har begränsad positiv påverkan på fattiga människor på grund av brist på fördelning av rikedomen?

Vilka prioriteringar?
Är det rimligt att 3 % av biståndet går till jordbruk när majoriteten av världen fattiga är småbönder? Det finns en viktig jämställdhetsaspekt på detta eftersom kvinnor är överrepresenterade bland fattiga på landsbygden och ofta bär den tyngsta bördan i jordbruket.

Vikten av samstämmighet och ”ärlighet”
Kan vi förväntas lösa det afrikanska småskaliga jordbrukets problem med storskaliga lösningar vars huvudsyften är att möta våra behov (av mat, bränsle, timmer etc.)? Många gånger motiverar vi storskaliga investeringar med att de skulle vara bra för det småskaliga jordbruket – finns det belägg för det?

Vikten av fungerande institutioner
Är det rimligt att stimulera storskaliga markinvesteringar i länder som inte har ett fungerande lantmäteri, där myndigheterna är svaga och ibland även korrupta? Vad har exempelvis Sverige för ansvar i detta när det är svenska företag som investerar? Eller investeringar som sker med statliga bidrag genom investeringsfonder?

Ser fram emot att ta del av slutprodukten…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s