Fim e avaliação da formação / Avslutning och utvärdering av utbildning

Como foi mencionado anteriormente aqui no blog (clique aqui para ler o primeiro texto), dois formadores do IESE deram uma formação àlgumas organizaões parceiras do CCS no Niassa esta semana. O foco da formação era como as organizações da sociedade civil podem trabalhar na monitoria do orçamento do estado e como esta monitoria pode fortalecer o trabalho de advocacia das organizações. A formação terminou na Sexta-feira com um momento onde as organizações elaboraram planos de como aproveitar os novos conhecimentos na prática no seu trabalho. Várias áreas foram levantadas, como a questão do conflito homem-animal (por exemplo leões e elefantes) e como os camponeses podem influenciar o Governo nisto, a monitoria dos estudos do impacto ambiental das plantações florestais e montoria do orçamento distrital em Mecanhelas.

Um dos maiores desafios levantados pelos participantes era em relação à chegada da informação aos membros das organizações. Um boa parte dos membros são analfabetos e é preciso encontrar metodologias criativas para garantir a chegada de conhecimentos técnicos sobre por exemplo orçamentação e cálculos. Os participantes de Mecanhelas disseram que vão usar canções e teatro. Também foi decidido que CCS, em colaboração com os participantes e IESE, vai elaborar um material de círculo de estido, partindo de um manual produzido pelo IESE.

A avaliação foi bastante positiva do lado dos formadores e dos formandos. Os formandos desejaram acompanhamento próximo e apoio no seu futuro trabalho. Os formadores apreciaram os exemplos concretos de monitoria e advocacia local que os participantes apresentaram ao longo da formação. Um outro aspecto positivo foi a participação de alguns representantes do Governo Provincial que acharam bom aprender mais sobre trabalho de advocacia – para eles do seu lado podem fazer um trabalho melhor com as organizações da sociedade civil.

Veja em baixo algumas fotos do último dia da formação!

Som nämnt tidigare här på bloggen (klicka här för att läsa tidigare inlägg) har två utbildare från IESE hållit en utbildning för några av våra samarbetsorganisationer denna vecka. Utbildningen har fokuserat på hur organisationerna kan arbeta med uppföljning av budget och genom detta förstärka sitt påverkansarbete. Utbildningen avslutades i fredags med att organisationerna fick göra förslag på planer hur de praktiskt kan använda kunskaperna. Ett antal olika områden togs upp, såsom hur de kan påverka regeringen i frågan om konflikt mellan vilda djur (bland annat elefanter och lejon) och bönder, uppföljning av miljökonsekvensbedömningar för skogsinvesteringar samt uppföljning av distriktsbudgeten i Mecanhelas.

En av de största utmaningar som deltagarna tog upp i förhållande till hur de ska använda sina nya kunskaper handlar om hur de ska sprida informationen vidare till medlemmarna i organisationerna. Många är analfabeter och det behövs kreativa sätt för att garantera tillgång till ämnen som är tekniska så som budgetering och uträkningar. Deltagarna från Mecanhelas sa att de kommer att använda sång och teater. Det blev även bestämt att Kooperation Utan Gränser, i samarbete med deltagarna och IESE, ska ta fram ett studiecirkelmaterial utifrån en manual som IESE har producerat.

Utvärderingen av  utbildningen var positiv både från utbildarna och deltagarna. Deltagarna önskade uppföljning och stöd i sitt framtida arbete. Utbildarna uppskattade de konkreta exempel på lokalt påverkansarbete som kursdeltagarna presenterat. En positiv aspekt var deltagandet från provinsregeringen vars representanter tyckte att det var bra att få lära sig mer om påverkansarbete – så att de i sin tur kan samarbeta bättre med organisationerna från civila samhället.

Se ovan några foton från utbildningens sista dag!

2 tankar på “Fim e avaliação da formação / Avslutning och utvärdering av utbildning

  1. mycket bra och nödvändigt initiativ. låt inte cirkeln bli hyllvärmare utan sprid till andra provinser, tex nampula där min x-kollega från proani tocoli är guv. den provinsen har kommit långt i decentraliseringsprcessen. lycka till.

    • Det blir ingen hyllvärmare! 🙂 Genom samarbetet med IESE hoppas vi på att studiecirkelmaterialet kan få spridning även utanför provinsen. Är i Nampula just nu och träffade igår en organisation som är intresserad av utbildningen och materialet så Tocoli ska nog få sina fiskar varma… 😉

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s