Beslut på hög nivå kan ge färre hungriga

Kooperation Utan Gränser har fått en plats i den svenska delegationen till FN:s kommitté för globalt tryggad livsmedelsförsörjning, Committee on World Food Security (CFS) 39:e session som pågår nu i Rom den 15-20 oktober.

Kommittén bildades 1974 som ett forum för regeringar i världen att se över politik rörande global livsmedelstrygghet. Den tycks inte fått så stor betydelse, men efter livsmedelskrisen reformerades den 2009 med syfte att bli den centrala plattformen för att övervaka och diskutera hungersituationen i världen och hur den kan förbättras. Kommittén ska koordinera det internationella samfundets åtgärder för globalt tryggad livsmedelsförsörjning för att dessa ska bli mer samstämda och därmed mer effektiva.  Reformen var en stor vinst för demokratin, deltagande och specifikt för oss organisationer som inte tidigare haft så stort inflytande. Det civila samhället har nu fått samma rätt som stater att tala i plenum. De får dock inte rösta, men hittills har man alltid strävat efter konsensus.

På agendan detta år är dels kopplingen mellan livsmedelssäkerhet och: 1) sociala trygghetssystem och 2) klimatförändringarna. Dessa frågor innehåller inga direkta kontroversiella frågor för beslut i nuläget. Det gör däremot de andra punkterna på agendan: ansvarsfulla investeringar inom jordbruket (responsible agriculture investment) och det globala ramverket (global strategic framework), ett gemensamt överenskommet dokument som ska förbättra koordineringen och synkronisera olika aktörers handlingar som rör livsmedelstrygghet. Jag återkommer med rapport kring dessa två frågor då de inte är klara än.

Första presenterades årets FN-rapport om hungerläget i världen, State of Food Insecurity. Det är dessvärre dyster läsning och alla tycks eniga om att det är oacceptabelt: en av åtta personer i världen hungrar, 870 miljoner människor. Samtidigt finns 1,4 miljarder överviktiga människor i världen. Rapporten trycker också på att det inte finns något direkt samband mellan ekonomisk tillväxt och hunger. Den tillväxt som är viktigast för fattigdomsbekämpning är den inom jordbrukssektorn. Återkommer med mer uppdateringar om hur förhandlingarna går framåt.

/Hanna Wetterstrand

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s