Positivt att (s) för öppen diskussion om biståndsagenda

Mina blogginlägg om biståndspolitik brukar för det mesta handla om att jag är mer eller mindre arg över något. Över allt för snävt fokus på tillväxt, borttappat rättighetsperspektiv, tidshets som gör att någon riktig förändring inte hinns med, bakvänt antikorruptionsarbete eller över brist på delaktighet i processer som rör utformningen av biståndet. Här kommer ett inlägg som är vänt åt andra hållet.

Socialdemokraterna håller just nu på att ta fram en ny Agenda för global utveckling. I denna process har man valt att inkludera folkrörelser, forskare och andra biståndsintresserade: ”Det är viktigt för oss att framtidens socialdemokratiska internationella utvecklingspolitik formas genom en aktiv diskussion i vårt parti, med folkrörelser och med andra aktörer inom utvecklingssamarbetet både ute i världen och på hemmaplan. Vi vill därför gärna få del av dina/era synpunkter på detta utkast till socialdemokratisk agenda för global utveckling. […] Vi hoppas att detta underlag kan bidra till en bra diskussion om prioriteringarna och utmaningarna för framtidens utvecklingspolitik.”

Ett utmärkt sätt att ta tillvara på kunskap, erfarenhet och engagemang! (Man skulle önska att den sittande regeringen hade lärt sig av detta då det står i direkt motsats till det sätt på vilket man tar fram den nya biståndspolitiska plattformen.) Det visade sig även (inte helt överraskande) vara ett bra sätt att få igång biståndsarbetare som jag. Hade massvis med kommentarer, bland annat om de mest grundläggande perspektiven som bör höra hemma i ett socialdemokratiskt i utvecklingssamarbetet:*

IMG_6631_litenOmfördelningspolitik: Vilken utvecklingsmodell kan Sverige bidra till, inte minst i de många länder där vi ser en stark ekonomisk tillväxt som dessvärre inte avspeglar sig i motsvarande minskning av fattigdomen? Detta gäller både de länder där biståndet har/är på väg att fasas ut, i exempelvis Latinamerika, men även i flera av de länder som är bland de största mottagarna av svenskt bistånd, exempelvis i Södra och Östra Afrika. Nuvarande regering understryker vikten av att biståndet bidrar till ekonomisk tillväxt – men är detta verkligen en riktig prioritering när flera av de fattigaste biståndsmottagande länderna samtidigt är de länder där vi finner den högsta procentuella ekonomiska tillväxten? Ett av biståndets huvudsakliga bidrag bör således vara att säkra att tillväxten kommer alla till gagn och att mekanismer för omfördelning finns och fungerar.

P1030750_litenSkattesystem och skattefinansierad välfärd: Detta hänger naturligtvis nära samman med frågan omfördelningspolitik. Fungerande, transparenta och legitima skattesystem är inte bara en avgörande faktor för att skapa finansiell hållbarhet och långsiktighet för utvecklingssamarbetets resultat och därmed bidra till minskat biståndsberoende. Det är också avgörande för att skapa en tydligare relation byggd på ansvarsutkrävande mellan stat och medborgare, vilket är en av de viktigaste byggstenarna för demokrati och kampen mot korruption – för att dessa ska byggas underifrån av människor själva, och inte som en produkt av krav från det internationella samfundet.

IMG_2279_litenStatens roll i utvecklingen: Biståndspolitiken bör vara tydlig i frågan om statens roll i utvecklingen. Detta är naturligtvis relevant för många frågor där biståndet är verksamt. Ett exempel är frågan om livsmedelstryggheten och jordbruket. Historia och erfarenheter från länder på flera kontinenter visar att de fria marknadskrafterna har varit otillräckliga för att skapa förutsättningar för det småskaliga jordbruket att växa och därigenom säkra livsmedelstrygghet och fattigdomsbekämpning på landsbygden, och att statliga interventioner (många gånger kontroversiella och mot givarsamfundets råd) varit nödvändiga på flera plan; alltifrån reglering av import av vissa produkter till att säkra utsäde och uppköp i liten skala av småskaliga bönder.

Nu återstår bara att vänta och se hur Agendan ser ut när den är klar.

*Att jag kommenterat betyder inte nödvändigtvis att dessa frågor inte fanns med i Agendan utan snarare att jag tycker att det är perspektiv som förtjänar att lyftas fram och förstärkas ytterligare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s