”Gamla” lästips för årets viktigaste dag!

Under åren i Mocambique har jag skrivit ett antal artiklar på temat kampen mot hiv vilket kom mig särskilt nära under tiden jag jobbade på Monaso och sedan som handläggare på Afrikagrupperna med ansvar för ett antal organisationer som varje dag befinner sig i den striden.

Nedan finns några av ariklarna som publicerades, flera av dem baserade på intervjuer och möten med människor som lever med hiv eller som varje dag engagerar sig i arbetet mot pandemien!

Människor jag mött  (Hjo Tidning)

Den långvariga kampen mot viruset  (Göteborgs Fria Tidning)

Uppfyllda förväntningar i Cuamba  (Agera)

På besök hemma hos Maria och Elsa  (Hjo Tidning)

Välkommen till dagens sjukhus!  (Internationalen)

I en liten stad kommer katastroferna närmre  (Hjo Tidning, SLA)

Kunskap och jämställdhet mot aids  (Internationalen)

Är det något särskilt med just er familj?  (Göteborgs Fria Tidning/Stockholms Fria Tidning)

Världens viktigaste dag? Internationella aidsdagen idag!

Idag, 1 december, är det internationella aidsdagen. Detta är just ingen stor dag i Sverige men här det en av de stora aktivitetsdagarna på året. I Mocambique lever ungefär 16 procent av den vuxna befolkningen med hivviruset i sina kroppar. På vissa platser är prevalensen ännu högre, som i till exempel Maputo där mer än var fjärde person är smittad. Runt om i världen är det ungefär 40 miljoner människor som lever med hiv, den absoluta majoriteten av dem bor här i Södra Afrika.

Effekterna av hiv känns överallt och för alla här. På vår arbetsplats finns hivpositiva kollegor, på sjukhusen är nästan alla inlagda tbc-patienter hivpositiva, varje år föds tusentals hivpositiva barn i Mocambique för att alla människor ännu inte har tillgång till förebyggande bromsmediciner för att smittan ska spridas från mamma till barn under graviditet, förlossning och amning. Alla känner människor som lever med hiv och har nära vänner och släktingar som dött i aids.

De som är mest drabbad är befolkningen i produktiv och reproduktiv ålder – de som är i min ålder – som ska arbeta och försörja de yngre och de äldre, som ska föra landet framåt. En stor del av en hel generation, som är nyckeln till utvecklingen håller på att falla bort. Den förväntade medellivslängden i länderna som är värst drabbade av hivpandemin har sjunkit med flera decennier, i Mocambique förväntas en person som föds idag leva i runt 40 år. 40 år. Hälften av Mocambiques befolkning är under 15 år. Det är som ett upp-och-ner-vänt Sverige kan man säga.

Under dagen kommer jag att skriva ett antal inlägg med anledning av internationella aidsdagen (om internet stannar), bland annat en översättning av Monasos, det mocambikiska nätverket av organisationer som arbetar mot hiv, officiella uttalande med anledning av dagen., ett uttalande som är positivt i förhållande till vad som har hänt i landet det senaste året men som också ställer krav på att mer måste hända! Jag hoppas att du följer med!

Bra sparat?

I en artikel i Sydsvenskan idag skriver ett antal svenska organisationer om vikten av att Sverige utnyttjar sitt ordförandeskap i EU för att infria löften om internationellt arbete med sexuell och reproduktiv hälsa. Enligt organisationerna (bland annat Forum Syd, Diakonia och Afrikagrupperna) hindras EUs arbete med dessa frågor av moralkonservativa medlemsstater och Sverige gör långt ifrån tillräckligt för att förändra. Klippt från artikeln:

Enligt Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung minskade EU-kommissionens genomsnittliga budget för det program inom vilket SRHR ingår från 18 miljoner euro per år under 2003–2006 till 12 miljoner euro per år under perioden 2007–2013. FN har räknat ut att varje miljon dollar som fattas i finansieringen leder till cirka 360 000 oönskade graviditeter, 150 000 aborter, 800 döda kvinnor, 11 000 fall av spädbarnsdöd och ytterligare 14 000 barn som dör innan de fyllt fem år.

Läs hela artikeln på Sydsvenskans hemsida!

Har här på bloggen skrivit om frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa, se bland annat foton som visar hur man motbevisar att kondomer skulle vara försmå för vissa i inlägget ”Hur många ägg rör det sig om?”.

Hur många ägg rör det sig om?

För en liten stund sedan ringde Roberto, en av mina före detta kollegor från det mocambikiska aidsnätverket Monaso. Lite lätt stressad förklarade han att han höll en utbildning om hiv, sexualitet och jämställdhet och fått en fråga i frågelådan angående hur det här med ägglossning egentligen funkar, hur många ägg det rör sig om egentligen? Detta är onekligen en varierande arbetsmiljö, ena stunden diskussion med regeringen om decentralisering och andra stunden ägglossning…

Innan jag började jobba för Kooperation Utan Gränser arbetade jag på Monaso som rådgivare, utsänd av Afrikagrupperna. Som rådgivare ägnade jag mycket tid åt att arbeta med metodutveckling inom just hiv, jämställdhet och sexualitet och kring hur jämställdhet kan användas som ett vapen mot aids. Nedan några foton från utbildningarna vi höll. (Detta tema är roligare att fota än decentralisering…)

Översta raden: Genomgång av yttre och inre könsorgan. Dessa pass brukar vara mycket uppskattade, det är tämligen ovanligt med sexualundervisning i skolan och kunskapen om den egna kroppen är ofta låg. Mittenbilden visar en vanlig kondom uppblåst – för att döda myten att kondomerna skulle vara för små för vissa män.

Nedre raden: Utbildningarna fokuserar på att utifrån människors egna erfarenheter av frågor som rör relationer och jämställdhet skapa en diskussion, inte minst fokuserad på att kvinnor och män tillsammans i blandade grupper ska prata om dessa frågor. Mittenbilden föreställer en övning med deg (syftet uppenbart?) och sista bilden föreställer en mur som Monaso målade i Nampula för att informera allmänheten om en ny lag som skyddar hivpositiva mot diskriminering på arbetsmarknaden.