En fråga och tusen svar?

Jag har tillbringat den senaste veckan i Mocambique tillsammans med en delegation från Svenska Kyrkan och Västerås Stift. Anledningen till vår resa är den pågående diskussionen om stiftets skogsinvesteringar i Niassa. Vi började i Maputo där vi bland annat träffade forskare och aktivister för att diskutera Moçambiques utveckling och hur det kan komma sig att den höga tillväxten inte leder till minskad fattigdom och vilka förutsättningar som finns för att storskaliga investeringar, inom bland annat skog, kan leda till en positiv utveckling. Tanken med mötena var även att sätta Västerås investeringar i landet i ett större sammanhang.

Efter dagarna i Maputo tillbringade vi fem dagar i Niassa där större delen av stiftets skogsinvesteringar finns. Vi har träffat lokala bondeorganisationer, myndigheter, stiftets vänstift i anglikanska kyrkan och naturligtvis representanter från företaget Chikweti. Vi har även besökt en plantskola, några av planteringarna och träffat invånare i några av de byar där planteringarna finns.

Under resans gång har det kommit många frågor från deltagarna i delegationen. Om hur småbönderna odlar marken, varför de bränner den innan de börjar odla, hur företagens konsultationer med byarna om markrättigheter går till, hur en skog klassificeras i Moçambique, hur kvinnors påverkan i byns utveckling fungerar. Jag tror inte att jag på en enda av dessa frågor har kunnat ge ett entydigt svar, snarare blir det som ett nät av olika anledningar, perspektiv och berättelser.

Detta beror till stor del på att vi, i betydelsen företagen, bönderna och alla däremellan, inte har en gemensam uppfattning om några av de allra mest centrala begreppen. Vid ett av mötena påminde biskopen i Niassa oss om att de flesta bönder i Niassa ser mark som något av gud givet. Något som är en del av dem och av deras kultur. Sett från det perspektivet blir det problematiskt, för att inte säga omöjligt, att ens tänka sig ett kontrakt med ett företag där det ges rätten att bruka marken för 49 år framöver. Det leder oss till ett annat begrepp, tid, där det inte heller finns någon samsyn. Och det här med tiden är komplicerat på flera sätt. Är det rimligt att vi förväntar oss att byarna, med en befolkning som odlar unegfär ett hektar per familj och i princip står utanför den monetära ekonomin, ska kunna planera för vilka naturresurser inklusive mark som de kommer att behöva för sin överlevnad om femtio år? När kontraktet är skrivet kommer ju marken svårligen tillbaka. Samtidigt, från företagets perspektiv, är kontraktet för att bruka marken själv utgångspunkten för en långsiktig investering.

De flesta vi har pratat med är överens om behovet av att förändra de småskaliga jordbruket, inte minst eftersom det inte ger familjerna tillräckligt med mat och inkomst och inte heller är hållbart med tanke på svedjebruket och den rotation som det kräver. Skogsplanteringarna ökar trycket på mark vilket ytterligare understryket vikten av att effektivisera. Men när vi kommer till diskussioner om varför bönderna gör som de gör blir det lätt att vi halkar in på förenklade förklaringsmodeller vilka sedan påverkar hur vi tänker kring varför bönderna inte förändrar sina brukningsmetoder. Att säga att detta är mer komplext än vad det kanske först verkar vara vid en första och andra anblick, är inte detsamma som att argumentera för förändringen inte är nödvändig. Snarare handlar det om en ödmjukhet inför en annan verklighet för bönderna men även inför den utmaning som hela jordbrukssektorn utgör i ett land där ungefär 85 procent är bönder men där endast ungefär 3-4 procent av statsbudgeten går till jordbruk.

Den gemensamma bilden som de olika mötena och samtalen målar upp av marksituationen i Niassa är att det skett stora förbättringar under de senaste två åren. Regeringen har tagit ett ökat ansvar, relationen mellan byarna och företagen har förbättrats avsevärt och det finns en begynnande dialog mellan företagen och bonde- och miljöorganisationer. När vår delegation träffar aktörerna var och en för sig verkar det som att situationen är bra och harmonisk. Men det blir mer komplicerat på mötet i byn där företaget är närvarande; där går berättelser isär och splittringarna inom byn blir kännbara. Skillnaderna i berättelserna blir än mer synliga under vårt avslutande seminarium där representanter från skogsföretag, civila samhället, universitet och offentlig sektor träffades. En fråga som lyftes på seminariet handlade om att det är en sak att företagsledarna på plats i Lichinga i vissa, men långt från alla, fall har bett om ursäkt men att ursäkter från investerarna som äger företagen lyser med sin totala frånvaro.

Samtidigt som det är mycket glädjande att se att situationen har förbättrats avsevärt i Niassa är det viktigt att vi bär med oss att många utmaningar fortfarande återstår.

Delegationen kommer att skriva en gemensam rapport. För den som är intresserad av att ta del av denna och de efterföljande diskussionerna är det bara att höra av sig.

Hit med pengarna!

Ska strax bege mig till Sergelbiografen där Kooperation Utan Gränser tillsammans med bland andra Forum Syd och Svenska Kyrkan förhandsvisar en av filmerna i serien Why Poverty. Filmen är en av åtta dokumentärer som tillsammans med ett tjugotal kortfilmer utgör det världsomspännande projektet Why Poverty. Målet är att få människor över hela världen att diskutera fattigdomsfrågan. Över 70 tv-bolag medverkar i projektet och alla sänder de åtta filmerna under samma vecka. En fantastisk idé tycker jag! Läs mer om projektet och filmerna här!

Filmen som vi förhandsvisar idag, Kampen om jorden, behandlar markfråga i Mali där storskaliga investerare och småskaliga bönder har hamnat på kollisionskurs. Efter filmen följer ett samtal. Läs gärna mer om denna fråga under kategorin markrättigheter här till vänster.

Kooperation Utan Gränser, Forum Syd och Afrikagrupperna har under de senaste månaderna arbetat med en rapport om markrättigheter, storskaliga investeringar, småskaligt jordbruk och rätten till mat, The Race for Land – Landgrabbing, peasant agriculture and human rights. Rapporten lanseras den 5 december så håll utkik!

Vi har bland annat skrivit ett kapitel om Moçambique där vi beskriver hur bondeorganisationen har lyckats påverka såväl marklagstiftning som investeringar.

Globalt ramverk guidar livsmedelstrygghet

Under ett antal timmar igår eftermiddag lyftes det globala ramverk som ska guida och förbättra koordineringen och synkronisera olika aktörers handlingar som rör global livsmedelstrygghet. Det hade förförhandlats under många månader och det uppfattades som ett dokument som alla var eniga om med ett undantag för en mening om matsuveränitet. Nu kom plötsligt USA och sa att de ville stryka hela sista kapitlet. I kapitlet innehåller bara en lista av frågor som CFS kan behöva ägna ytterligare uppmärksamhet åt. Här nämns t.ex handel och immaterialrätt (såsom patent). Detta ville inte USA ha med, men tydligen vaknade deras handelsfolk sent.

G77 + Kina och Afrika blev vansinniga på USA. Hur kan USA komma nu efter att vi redan förhandlat klart i god demokratisk anda? Hela eftermiddagen igår ägnades åt att diskutera detta. Förhandlingarna fick lov att ta en paus så att G77 och Kina kunde diskutera sinsemellan. EU liksom civila samhället kom med konstruktiva lösningsförslag som innehållsmässigt inte ändrade särskilt mycket. Till slut fick förhandlingarna ajourneras. Idag togs de upp igen.

Vid sidan av får jag höra att den amerikanska ambassadören varit bakbunden från Washington och skämdes över hur hans land nu ställde till det och förbisåg den demokratiska process som ägt rum. Över natten måste han ha lyckats förhandla med de sina för nu drar han i stort sätt tillbaka det som USA först sagt. Vad mycket energi och tid som läggs på förhandlingar för att alla ska vara överens!

Puh, säger jag och tackar alla förhandlare som ägnar sin tid och energi åt detta. Det är ju verkligen viktigt med dessa demokratiska processer och att folk börjar närma sig och förstå varandra. Åtminstone känns det som om det är andan här i CFS. Alla tycks eniga om vikten att utrota hungern och förhandlare tycks verkligen lyssna till varandra. Mer tveksam till om det är så i handelsförhandlingar eller i de om klimat. Detta tror jag är den stora fördelen med just kommittéen för global livsmedelssäkerhet. Kanske kan denna kommitté bygga broar och möjliggöra progressiva överenskommelser inom både handel och klimat. Att alla har tillräckligt med mat är ju ändå hjärtat och grunden för all utveckling.

/Hanna Wetterstrand

Spirande träd i kooperativ och skolor

Idag besökte vi en av Vi-skogens partnerorganisationer i Rwanda, Impuyaki – högt uppe på en av Rwandas tusentals kullar. Impuyaki är ett kooperativ med ungefär 700 hushåll som medlemmar. I samarbetet med Vi-skogen arbetar kooperativet med att öka jordbruksproduktionen av bland annat potatis samtidigt som man bevarar miljön och jorden. Efter en finfin presentation (som bland annat tackade det svenska folket) besökte vi organisationens plantskola en bit ner på den branta kullen.

Efter Impuyaki styrde vi kosan mot en av skolorna som ingår i Vi-skogens program Farmers of the Future. Genom Farmers of the Future tränas såväl lärare som elever i agroforestry och hållbart jordbruk. Vi-skogen bidrar på detta sätt till att människor kan leva kvar på landsbygden och tjäna pengar på sitt jordbruk och samtidigt bidra till en bättre miljö.

Jag har aldrig i något annat land hört ”Regeringen har en lista för detta” som svar på i princip vilken fråga som helst… Säger nog ganska mycket om Rwandas utveckling just nu – både på gott och ont…

Bland svampar och plantor i Uganda…

Har just anlänt till Kigali, Rwanda efter ett kort men intensivt och innehållsrikt besök i Uganda. Vistelsen inleddes med en väldigt fin middag på en lokal restaurang (första fotot). Dagen som följde började med ett besök på Ugandas bondefederation UNFE och sedan vidare till svampodling i påse  hos en lokal sparkassa. Svamparna odlas i plastpåsar som hänger på rader i ett mörkt rum och föreningens medlemmar har lyckats tjäna en hel del pengar på sina svampar. (Se första raden, andra fotot)

Efter svamparna träffade vi en liten men imponerande bondeorganisation i Mpigi som tog oss till några av sina medlemmar. Hemma hos dem fick vi veta hur en biogasanläggning fungerar och vilka effekter den har i ett hushåll utan el (rad 5 och 6) och hur man bygger upp grisproduktion (detta moment blev avbrutet av ett extremt kraftigt regn, se foton på rad 4 och 5). De berättade om hur spar- och lånegrupperna har förändrat deras liv och om hur de har byggt upp en plantskola för att förse medlemmar med trädplantor och kaffebuskar.

Dagen avslutades långt ut på en lerig väg hos en grupp för människor som lever med HIV och där medlemmarna har byggt upp en affärsverksamhet tillsammans. Det blev mer svampar och grisar… Natten spenderades på ett hotell i Masaka, sista bilden föreställer den minst sagt pompösa sängen…

En vacker morgon och inspirerande dag på Olof Palmes center

Dagen började strax efter fem – med ett fantastiskt morgonljus. Vi passerade Mont Elgon (foton på första raden) innan vi kom fram till Kitale där vi besökte Vi-skogens Agroforestry Training Centre uppkallat efter Olof Palme. Ett mycket inspirerande om än kort besök! Ovan foton på bland annat:

 • Ett berg av madrasser på en lastbil (rad 2, bild 1)
 • Kaffe (rad 3, bild 2)
 • Sorghum (rad 3, bild 3)
 • Avocado (rad 4, bild 3)
 • Biogasanläggning till höger, gasen används till mjölkkok till vänster (rad 5, bild 2)
 • Jakob planterar frön till plantskolan (rad 6, bild 2)
 • En annorlunda variant av passionsfrukt (rad 7, bild 1 och 2)

Centret är öppet för alla och används av bönder och bondeorganisationer, forskare och myndigheter som vill lära sig mer om hållbart och klimatanpassat jordbruk. Flera tusen personer besöker centret varje år.

På första bilden på sjätte raden finns Willian som var den som planterade det allra första Vi-skogsträdet. Som synes på bilden har entusiasmen inte avtagit trots att det var flera decennier sedan… William informerade stolt om att Lisbeth Palme planterat ett av träden på centret. Jag frågade honom om han visste vem som är Sveriges nuvarande statsminister varvid han ruskade på huvudet: ”Det kan inte vara någon som arbetar så mycket för rättvisa och solidaritet i världen…”

Efter besöket i Kitale styrde vi kosan mot Uganda där vi tog en sen lunch med utsikt över Nilen (sista fotot). Inte utan att man blir tagen av alla dessa vackra upplevelser…

Om rätt till ersättning och internationell mansdag

Igår fortsatte vi våra besök hos Vi-skogens samarbetsorganisationer. Först ut var familjeskogsbruksorganisationen WETPA som fått stöd av Kooperation Utan Gränser och LRF Skogsägarna. Organisationen hade sin unga ålder till trots ett imponerande hållbarhetstänk kring hur de skulle öka sina inkomster, bland annat genom försäljning av plantor och trävirke. Många kloka saker sades om familjeskogsbrukarna och de tjänster de tillhandahåller: -Regeringen säger att 10 procent av Kenya ska vara täckt av träd. Men de gör inget själva för att detta ska ske. Det är vi småbönder som ser till att vi kommer att nå målet och vi har rätt få ersättning för vårt arbete.

Medlemmarna beskrev mycket stolt den resa de har gjort rent organisatoriskt det senaste året då de bland annat utvecklat sin administration med tydligare ansvarsfördelning, anställning av en redovisningsekonom, bankrekonciliering, inventarielista och utnämning av en revisor.

Efter WETPA besökte vi Kimaetis bondeorganisation där vi bland annat diskuterade jämställdhet med anledning av att organisationens firande av internationella mansdagen. De hade under denna dag lyft fram mäns roll i utvecklingen och vikten av att män tar sitt ansvar i jordbruket. Vi besökte ett par av organisationens medlemmar, bland annat Rose Wabwile och hennes granne Mildred Wanjala som båda använder agroforestry för att säkra tillgång till mat och för att tjäna pengar. (Se rad 2 och 7 ovan.)

Hemma hos Rose fick vi även chans att se en energibesparande spis. Vi sände alla en tanke till biståndsministern som nog skulle varit nöjd med denna spis. (Se rad 2 ovan.)

Nedan några foton från dagen, inklusive ett par från regnskogen som vi åkte igenom mellan besöken – underbar.

Guld och gröna skogar…

Igår kväll anlände vi till Kisumu vid Viktoriasjön där jag tillsammans med två representanter från Sida i Stockholmska besöka  Vi-skogen och dess partnerorganisationer. Dagen började med en genomgång av den förändringsprocess som Vi-skogen befinner sig i varefter vi åkte söderut för att träffa en av Vi-skogens partnerorganisationer, Miriu Integrated Project. Efter en presentation på organisationens kontor (där jag bland annat försökte förstå hur en kvinnoorganisation kunde ha fler manliga medlemmar än kvinnliga) besökte vi en av organisationens medlemmar, Pamela Owino, och hennes fält.

Pamela tillämpar agroforestry, det vill säga samodling av många olika grödor tillsammans med träd med ekologiska metoder. Odlingsteknikerna har hon lärt sig genom Mirius samarbete med Vi-skogen. Ett helt fantastiskt fält och en helt fantastisk kvinna måste jag säga!

Allt var dock inte guld och (bokstavligt talat) gröna skogar, vi fick även höra en tråkig historia om ett företag som kommit till byn för att kontraktera bönder för att odla artemisia. Pamela blev kontaktperson och företaget beställde ett stort antal plantor som bönderna i byn skulle driva upp och som företaget senare skulle komma och köpa upp. Pamela distribuerade och samlade sedan in plantorna från de andra byborna, företaget kom och hämtade dem men någon betalning har aldrig kommit. Pamela och många bybor med henne har lagt ner mycket arbete på något som de aldrig fick betalt för. Vissa bybor menar dessutom att Pamela är skyldig dem pengar eftersom det var hon som skötte kontakten med företaget.

Ytterligare en besk detalj om artemisian är att den används för att producera malariamedicin som säljs till ett väldigt högt pris – så högt att personer som Pamela (som bor i ett mycket malariadrabbat område) inte har möjlighet att köpa.

Bambukyl, biståndsminister, bönor och bil i lera: Riktlinjer i praktiken

Imorgon ska jag på… seminarium! Denna gång lansering av FNs jordbruksorganisation FAOs Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests. Jag  ska sitta med i en paneldebatt och bland annat diskutera vad riktlinjerna har för betydelse för svenskt bistånd.

Jag är ju ingen jurist (och inte heller lantmätare eller agronom) så jag var först lite bekymrad över möjligheten att bidra med något till diskussionen. Men när jag läser riktlinjerna reser tankarna tillbaka till den praktiska verklighet som detta till syvende och sist handlar om.

[..with the overarching goal of achieving food security for all and to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security.] (Förordet)

Jag tänker på småskaliga bönder i Niassa och deras strävan efter att öka sin jordbruksproduktion genom enkla metoder som att använda dragdjur eller att lära sig göra en bambukyl för förvaring av livsmedel.

[Where transnational corporations are involved, their home States have roles to play in assisting both those corporations and host States to ensure that businesses are not involved in abuse of human rights and legitimate tenure rights. States should take additional steps to protect against abuses of human rights and legitimate tenure rights by business enterprises that are owned or controlled by the State, or that receive substantial support and service from State agencies.] (Artikel 3)

Jag tänker på bonde- och miljöorganisationernas arbete på gräsrotsnivå att lyfta frågan om skogsinvesteringarna, vars etablering  stöttats av svenskt bistånd, och kräva sina rättigheter hela vägen till Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson vid hennes besök i Niassa.

[Where necessary, communities should be assisted to increase the capacity of their members to participate fully in decision-making and governance of their tenure systems.] (Artikel 9.2)

Jag tänker på vår bil som kör fast djupt ner i ett lerigt dike på väg till en by som vi stöttat i att ta fram en markanvändningsplan och fått enskilda och kollektiva markgränser utmätta. Jag tänker på de deltagande kartor som våra partnerorganisationer tar fram tillsammans med byarna för att kartlägga hur markförhållandena ser ut och varför konflikter uppstår mellan lokalbefolkningen, traditionella ledare och företag.

[Given the importance of small-scale producers for national food security and social stability, States should ensure that when facilitating market operations of tenure transactions, they protect the tenure rights of small-scale producers.] (Artikel 11.8)

Ja frågan om marknad och marknadstillgång är verkligen något som jag fick gråa hår av under åren i Niassa. Men i sista änden handlar det på lokal nivå om något så konkret som att ställa ut en hink potatis vid vägkanten eller en hink med bönor längs tågrälsen.

[Responsible investments should do no harm, safeguard against dispossession of legitimate tenure right holders and environmental damage, and should respect human rights. (…) They should strive to further contribute to policy objectives, such as poverty eradication; (…); contribute to rural development; promote and secure local food production systems; enhance social and economic sustainable development; create employment; diversify livelihoods; provide benefits to the country and its people (…) and comply with national laws and international core labour standards as well (…).] (Artikel 12.4)

Jag tänker på ändlösa debatter med skogsföretagen i Niassa där vi blivit beskyllda för att vara emot ekonomisk utveckling när vi ifrågasatt hur stort bidraget från anställningar egentligen är när företagen tillämpar ynkliga minimilöner och säsongsanställningar. (Dessa utskällningar har inte fångats på bild…)

Med denna strida ström av ”återbesök” var det inte alls något större problem att reflektera över vad riktlinjerna betyder i praktiken och för det svenska biståndet: Dragdjur, bambukylar, besök av biståndsministern, bilar som kör fast i lera, handritade kartor, hinkar med potatis och bönor samt utskällningar om ekonomisk utveckling.

Vad tycker vi egentligen?

I måndags (den 28 maj) ägde ett seminarium med titeln ”Land Related Investments in Africa. What Does Good Look Like?” rum på Sida. Kooperation Utan Gränser var en av organisatörerna tillsammans med Sida, WWF, Global Utmaning och Orgut. Vi har fått en del frågor om hur vi ställer oss till de frågor som diskuterades – är det så att vi helt plötsligt är på storföretagens sida?

Svaret på denna fråga är självklart nej. Kooperation Utan Gränsers mandat är att stödja småskaliga bönder i deras kamp för att försvara sina rättigheter. Då blir nästa fråga vad vår roll på seminariet var?

Sida lanserade för en tid sedan ett initiativ med titeln Business for Development (B4D). Detta initiativ har många delar och en av dem är att diskutera hur storskaliga markinvesteringar kan bli bättre på att bidra till fattigdomsbekämpning. Som det ser ut idag ger denna typ av investeringar ett betydande bidrag till BNP och ekonomisk tillväxt – men utan att det avspeglas i minskad fattigdom och orättvisa. Sida har bjudit in oss att samtala om detta – hur ser vi på investeringarnas möjligheter att bidra till en rättvis, hållbar utveckling? Att vi är med i dessa diskussioner innebär inget ställningstagande för investeringar från vår sida. På måndagens seminarium presenterade Kooperation Utan Gränser hur vi ser att vi kan bidra till bra – i enlighet med seminariets titel. Jag tänkte här kort berätta vad vi sa.

Vår utgångspunkt i diskussionen var att vi i allt vårt arbete har ett rättighetsbaserat angreppsätt – det vill säga att vi sätter fattiga kvinnors och mäns rättigheter främst, alltid. Vår presentation utgick inte ifrån ”det goda exemplet” – helt enkelt för att vi inte har något sådant. Däremot har vi ett antal mindre bra/dåliga exempel som vi tror att vi kan lära oss ifrån. Några av de främsta orsakerna till konflikter mellan lokalsamhällen och företag och deras brist på positiva bidrag till lokala utvecklingen har varit:

 • Mark – Vem bestämmer hur den ska användas? Hur ser konsultationsprocesser med lokalsamhällen ut? Vad är det som produceras och för vilken marknad? Hur relaterar detta till lokala behov? Respekteras lokalsamhällets/ursprungsbefolkningens syn på/relation till mark?
 • Arbete – Hur ser kontraktsförhållandena ut? Är lönen tillräcklig för att lyfta en familj ur fattigdom? Hur påverkar lönearbetet matsäkerheten och de lokala marknaderna? Hur möts (eller krockar) ett samhälle med begränsad erfarenhet av lönearbete och ett modernt företag med bristande kunskap om lokala traditioner och kulturer?
 • Socialt ansvar – Vilka bidrag till lokal utveckling utlovas i kontrakten som företagen skriver med landet? Vem bestämmer över detta och vem har tillgång till information?

Vi valde att genom en figur (se nedan) visa på hur vi ser på vår roll i att ”bidra till bra” där den ena axeln visar geografi – från lokalt till internationellt, och den andra axeln visar var de lokala organisationernas roll i förhållande till en investerare ligger på en skala mellan ”watch dog” och partner. Det viktigaste här är emellertid att komma ihåg att allt Kooperation Utan Gränsers arbete baseras på partnerskap och det är partnerorganisationernas prioriteringar som styr.

Vi presenterade ett par diskussionsfunderingar, bland andra:

 • Att vi understryker vikten av att vi inte nöjer oss med ”good enough” – att det inte bara handlar om att göra befintliga investeringar bättre (eller i värsta fall mindre dåliga) utan om ett långsiktigt arbete där lokalsamhällets möjlighet att påverka vilka investeringar som ska göras i framtiden och hur dessa ska möta lokala behov. Kortsiktiga brandkårsutryckningar och ”plåster på såren” får inte ersätta ett långsiktigt strukturellt förändringsarbete.
 • Att de grundläggande principerna för svensk bistånd, däribland rättighetsbaserat, fattiga människors perspektiv och transparens måste gälla alla biståndsinsatser – även de som involverar privatsektorn.
 • Att det är nödvändigt att tydliggöra att civilsamhällesorganisationer och privata företag många gånger inte har samma mål – vi kommer inte långt med att låtsas att vi är överens. Snarare är det bättre att erkänna våra olikheter och utifrån dem identifiera hur vi kan arbeta tillsammans.

Min förhoppning är att detta tydliggör var Kooperation Utan Gränser står i denna debatt; att det inte handlar om några förändrade värderingar eller mandat. Vi är med i diskussionen för att vi tycker att det är viktigt att lyfta fram våra perspektiv och erfarenheter som ett sätt att påverka bland andra Sida.

Några pressklipp som berör seminariet:

Jag vill samtidigt passa på att göra lite reklam för två kommande seminarier på detta tema, båda två den 14 juni:

 • Landgrabbing – vem gör vinst på fattigas mark, kl. 18.00, Brygghuset Norrtullsgatan 12, Stockholm (anmäl dig här)
 • Västerås stift om skogsprojekten i Niassa, Moçambique, kl. 13.00, Kyrkbacksgården, Västerås (anmäl dig här)