För Afrikas enighet…

Igår befann jag mig i byn OUA. Jag hade fått hjälp av koordinatören på UCA i Lichinga, Paulino, som kontaktat presidenten i bondeunionen i OUA som i sin tur skulle kontakta familjer som kunde tänka sig att bli intervjuade.  Dagen  innan informerade Paulino att intervjuerna helst borde skjutas upp, från förmiddagen till eftermiddagen, eftersom regnet just kommit och familjerna är på machamban hela förmiddagen.

Igår förmiddag försvann mobilnätet så jag kunde inte prata med Paulino för att fråga var vi skulle träffa ordföranden i OUA. Väl där frågar vi ett par personer på marknaden och de säger att han ”har gått ut”. Vi blir hänvisade till vicepresidenten Elisa och det visar sig att hon har fått information om att vi ska komma. Men hon har tänkt att vi ska träffa medlemmar i bondeunionen i ett stormöte. Medlemmar trillar och slår sig ner på verandan där vi sitter. Omorganisering. Jag stannar med de arton medlemmar som kommit (se foto nedan), de två kollegorna som är med går till två familjer.

Även om Elisa verkar vara bra på portugisiska tycker hon att vi ska ha en översättare eftersom de andra kvinnorna pratar yao (när vi småpratar på marknaden efter mötet visar det sig att flera av dem, särskilt de unga, pratar alldeles utmärkt portugisiska, men det är skillnad på språk och språk, situation och situation). En man dyker lägligt upp med en gästbok och ber mig skriva in mig, som en gäst i byn. Jag skriver, lämnar tillbaka boken och frågar om han kan tänka sig att hjälpa till med översättning. Det kan han. Under presentationsrundan visar det sig att han är Régulo men att de glömt att säga det. Jag ber tusen gånger om ursäkt, han bara skrattar.

Det blir en väldigt fin eftermiddag i OUA, fylld av kvinnor. Till skillnad från många andra intervjuer med bondeorganisationer är det bara kvinnor med på mötet här. Två av de tre medlemsföreningarna har bara kvinnliga medlemmar. Det var inte så från början men de kom fram till att var bättre med bara kvinnor.

När vi ska köpa fika får jag information om att det finns två små affärer, båda drivs av kvinnor. När vi går till marknaden (byn är känd för att ha fina tomater, lök och vitlök, se foto ovan) är där också fullt av kvinnor som förhandlar, säljer och tjoar. De familjer som intervjuas representeras av kvinnor.

P1090543liten

Jag frågar kvinnorna varför de tror att de har blivit så här men de tycker bara att det är ”normalt” och något som inte behöver diskuteras så mycket. De berättar om sina föreningar, de flesta med ursprung i de statliga kooperativen på sjuttio- och åttiotalet. De berättar att kooperativen avslutades 1985. Jag frågar varför. ”Det var tiden.” Jag frågar vad tiden är. ”Tiden är regeringen. Regeringen brukar bestämma hur människor ska arbeta. När regeringen förändras, förändras saker.” De berättar att på kooperativens tid fanns traktor, utsäde, marknad och rådgivare. Inget av det finns nu.

Vi sitter där på verandan och ser hur bilar dundrar förbi i hög fart (det finns både för- och nackdelar med bra vägar). Precis bakom huset går kraftledningen men el har inte dragits fram till byn. Samtidigt som det finns en väldig kraft i föreningarna, hos människorna, är det lite vemodigt att tänka på allt det hopp som fanns här; att människor här vid självständigheten upplevde att de var utvecklingens centrum. Nu passerar det mesta förbi, även om många stannar för de fina grönsakerna.

Byns namn, OUA, står för Organização da Unidade Africana; Organisationen för Afrikas Enighet (en föregångare till Afrikanska Unionen). Namnet gavs av Samora Machel när byn bildades 1975 med de statliga kooperativen. En av de närvarande föreningarna heter Josina Machel, efter Samoras första fru, en annan heter Unidade.

Så mycket historia inrymd i allt.

Guldkorn och det jag aldrig får veta…

Ett par illustrerade metodreflektioner från de senaste dagarnas arbete.

Det är kanske inte alldeles uppenbart men bilden till vänster nedan föreställer en intervju med en person (och bilden till höger ett foto på en annan intervjuperson), Régulo Licole tillsammans med en översättare. Som så ofta här blir intervjuer en kollektiv händelse där många deltar, kommer och går, såväl från intervjupersonens familj som från samhället generellt. När det, som i detta fall, handlar om en lokal ledare (en Régulo) är det också en fråga om transparens; att han/hon inte ska prata med någon utifrån utan att människor byn vet om vad som sägs. Förutom ett intressant innehåll var det också fint att se en yngre kvinna tolka en äldre man, som dessutom är Régulo.

En bit in under samtalet blir översättaren mycket upprörd över ämnet vi pratar om (markrättigheter), eldar upp sig och lyckas även elda upp Régulo Licole (som är den alltså ”egentligen” intervjuas). Översättarens engagemang gör att Régulons fru (en av dem, visar det sig) som hittills hållit sig i bakgrunden, kastar sig in i intervjun.

För de senaste två dagarnas intervjuer använde jag ett formulär (i kontrast till de tämligen ostrukturerade intervjuerna jag hittills gjort). Inledningsvis finns en matris med grundläggande information, exempelvis ålder, år i skolan, sysselsättning och ursprung, om dem som bor i hushållet. Jag gjorde elva kolumner, således plats för elva familje- och/eller hushållsmedlemmar. Vid intervjun med paret Rachid Bonamar och Ayes Wadari (se foton nedan, inklusive deras barnbarn med byns finaste leende) sprack matrisen eftersom det fanns arton personer i hushållet. Konstaterade att det blev rörigt i matrisen och att den bör revideras, en tanke som blev än starkare efter intervjun med Régulo Licole ovan. Där fanns nitton personer i hushållet, och då hade vi inte räknat med ”ungefär” tio barnbarn. Å andra sidan hade régulon fyra fruar, men de är ändå i någon mening en del av ett hushåll, som en ekonomisk enhet.

Mitt i en av intervjuerna kommer en upprörd granne (som just intervjuats av min kollega Jhon) som upplyser mig om att det finns en regeringsförordning om att när en forskare eller organisation gör en intervju, är de skyldiga att ge dem som intervjuas en Fanta. Orimligheten i påståendet till trots meddelar jag att jag fixar Fanta till imorgon vilket gör grannen nöjd. (Passerade dagen efter med fika.)

I en intervju med en kvinnlig bonde, Kristina, pratade vi om markrättigheter om de konflikter som tidigare funnits i byn mellan invånare å ena sidan, och Régulo Licole och internationella företag å den andra, och allt verkade bra. Även när vi gick igenom hennes machambas (fält) verkade det som att rätten till mark var garanterad och tämligen oproblematisk. När vi kommer till frågan om vilka fruktträd hon har (en till synes ”oproblematisk” fråga) blir bilden emellertid en helt annan. Hon säger att hon tidigare hade bananträd men att hon inte längre har det. Jag frågar varför och hon berättar att de har blivit tillsagda (av régulon) att de inte får plantera bananträd eller andra mer permanenta växter på machamban eftersom företaget som var där för drygt tjugo år sedan kanske kommer tillbaka och då måste de snabbt kunna ta bort allt som växer. Lite förundrad över att detta inte kom upp i frågorna om markrättigheterna men glad över fruktträdsfrågan.

P1090348liten

Lider för övrigt av majsromantik. Blir lika tagen varje gång jag kommer ut på ett stort majsfält (vilket lyckligtvis är ganska ofta under fältarbetet). Ovan Kristinas fantastiska fält (utan bananträd), nedan på väg därifrån.

P1090351liten

På vägen till Kristinas fält passerar vi två byggnader, hon berättar att den ena var Agricoms (statligt jordbrukskommersialiseringsföretag verksamt under kriget och mycket saknat av bönderna idag) lager men att det nu finns varken lager eller närvarande uppköpare. Byggnaden finns kvar, inte Agricom, men väl minnet av det. Hon pekar på huset bredvid och berättar att där bodde jordbruksrådgivaren. Men nu är huset tomt för någon jordbruksrådgivare finns det inte heller. Funderar mycket på hur mycket man kan lära sig av att ”bara” gå runt med människor i deras hemtrakter, genom att höra deras berättelser. (Nedan en person som murat in mobiloperatören movitels namn över sin dörr, Kristina med en av sina döttrar, samt byns moské.)

Likt tidigare intervjuer visar sig frågan om ”ajuda mútua”; kollektivt arbete bönder emellan, vara en som sätter fart på reflektionerna. I enlighet med formuläret är frågan kort och gott: Praktiserar ni ajuda mútua? I samtalet med Rachid och Ayes leder denna fråga till en lång utläggning om förändringarna i samhället över längre tid, om relationer mellan olika generationer och om hur demokrati förstås. Rachid kommenterar att demokratin (som i praktiken trädde i kraft efter kriget 1992 och i och med första flerpartivalet 1994) innebar att ”alla förstod det som att i mitt hus får ingen annan bestämma. Jag har demokrati i mitt hus.”. Det som var kollektivt blev individuellt och individualiserat. Detta är en förändring som få andra frågor fångar, men första gången jag ställde den var intentionen inte alls denna. Ett litet guldkorn (som dock inte är alldeles lätt att förstå).

Och just det där när man lite oväntat och till synes slumpmässigt får tillgång till guldkorn i informationen. Först blir man glatt överraskad men sedan infinner sig den överväldigande känslan av allt det man alltså inte kommer att få reda på, men som man inte vet att man kunde få veta. Ingen systematik i världen kan sannolikt råda bot på detta. När vi var på väg tillbaka till Lichinga i går stannade vi vid Régulo Calanjes hus i Miala för att lämna över foton som vi tagit när vi var där och gjorde en intervju i maj. Calanje var inte hemma. Två män väntade på hans veranda och en av dem visade sig vara en bonde som jag intervjuade i en fokusgrupp (på en annan plats) i maj. Han hade kommit till Régulo Calanje för att få ett kilo frön och säger att han har hört att jag var i Licole igår. Efter ett kort samtal visar det sig att personen som är med honom enligt dem är den ”riktige” och legitime Régulo Licole; att personen vi pratade med igår inte alls är det, att befolkningen avsatte honom för en tid sedan (i ilska över att han hade försnillat pengar och inte försvarat deras intressen vis-a-vis företag och regering) men att den ”riktige” Régulo Licole (som alltså står där på Régulo Calanjes veranda) inte har blivit officiellt erkänd av regeringen. Denna information sätter stora delar av gårdagens intervjuer i en annan dager. Spännande. Men detta hade jag ju inte vetat om jag inte kommit till Régulo Calanjes hus precis då, och de inte kommit för att hämta fröer, just då. Och jag tänker på alla platser som jag inte var vid just då, och all information och perspektiv som jag alltså inte fick.

P1090400liten

Avslutningsvis en av Rachids och Ayes fina katter.

 

Mörkt

Sedan femsnåret i morse finns ingen ström i norra Moçambique. Det är lite snålt med information om vad det är som egentligen händer men det tros vara på grund av arbeten på nätet i centrala Moçambique.

Även i detta märks att det är en bit kvar till norra delen av landet likställs med den södra; när det är strömlöst där, om så bara för några timmar, blir det direkt en nyhet. Efter en hel dag och kväll står inget om avbrottet (eller när strömmen förväntas tillbaka) på någon av de större dagstidningarnas sidor.

En av vakterna kommenterade att ”de är svaga de där maputekerna (personer i Maputo), så fort något händer klagar de, eller går ut i strejk”.

Det är således ganska mörkt. Har just varit hos vakterna och fått låna lite eld till tevatten. En av dem kom från sin machamba och gav mig mandioka (cassava) som räcker i en månad för mig, ungefär motsvarande mängd bananer av två sorter och två mangos. Det må vara mörkt men det finns många ljus i mörkret.

 

Så kan det också vara

Igår var jag på bondeunionen UCAs årsmöte. Innan mötet börjar står männen i grupper ute på gårdsplanen vid unionens kontor och kvinnorna sitter längs husväggen. När medlemmarna går in för att sätta sig säger flera av kvinnorna ”género, género” som en kommentar till att alla män ”hamnar” längst fram. Det leder till att salen blir mer blandad och att fler kvinnor kommer längst fram. Salen blir full, stolarna tar slut och vissa får sitta i gamla bildäck som täcks med banderoller.

Innan mötet inleds frågar mötesordföranden ”Har vi någon imam eller en präst här; en muslim eller katolik som kan leda bönen?”. En man räcker upp handen och säger att han kan leda. Han reciterar ett kort stycke på arabiska och deltagarna fyller i vissa delar. De sveper händerna över ansiktet. Alla deltagare. Men inte för att de alla är muslimer. Sedan är bönen gjord. För alla deltagare.

När organisationens ordförande sedan tar ordet hälsar han ”Assalamu alaikum” och får ett ”Wa Aleikum As-salam” till svar, varefter han säger ”Haleluja” och får ett ”Amen” till svar. Båda hälsningarna riktas till alla och får svar från alla.

Så kan det också vara med religionernas samexistens.

Den värsta av alla klimatkriser

Jag sitter på tåget mellan Köpenhamn och Malmö. Vi stannar i Hyllie, poliser kommer på tåget och ser till att alla utan papper går av. Poliserna väntar ut en låst toalettdörr. Kvinnor, män och barn lämnar tåget. När en av barnfamiljerna passerar skrockar en av de svenska passagerarna, en herre i övre medelåldern, att de hade otur som kom lite för sent. Från djupet av mitt hjärta vänder sig hela mig mot honom och hans ironiska leende. Mot det Sverige som behöver ett andrum från medmänsklighet och solidaritet. Detta måste den vara den värsta av alla klimatkriser; när vi behöver andrum från världen.

Kanske anses familjen ha asylskäl med rätt att prövas för de nu införda tillfälliga uppehållstillstånden, kanske bedöms de ha synnerliga eller särskilt ömmande omständigheter, och därmed inte uppfyller kraven för flyktingstatus trots att de löper allvarlig risk att skadas i väpnad konflikt. Då är det inte längre tal om uppehållstillstånd. Att bara vara på flykt från ett krig räcker inte. Det räcker inte längre. Jag funderar på hur svenska människor som väljer att arbeta i exempelvis Afghanistan, Syrien och Irak betraktas; ofta med viss beundran, eftersom det är så farligt, och då kan vi när som helst åka hem till Sverige. På något sätt tror vi att krig är mindre farliga för människor som är därifrån, när det i själva verket snarare är tvärtom.

Till slut är tåget rensat från människor utan papper. För det känns som en rensning. Och kvar blir vi som kommit till Köpenhamns flygplats, som nyttjat möjligheten till fri rörlighet och glidit igenom passkontrollen vid Schengengränsen med biometriska svenska pass. De svenska superpassen. Visste du att det svenska passet är bland de bästa i världen; de som ger bäst tillgång till flest länder enligt mätningar som görs varje år över alla världens pass? Med detta tycks vi tro att det också följer en rätt att stänga andra ute. Eller ja, det är väl så listan struktureras, så världen struktureras.

Jag blir fruktansvärt arg och ledsen där på tåget, inte bara för de beslut som Miljöpartiet och Socialdemokraterna har fattat, utan för den maktlöshet som sprider sig av att de är just de som har fattat dem. Den värsta av alla klimatkriser; det politiska klimat där politiker fattar beslut som de själva tycker är fruktansvärda.

Det som de säger är alltså att jag ska gå och rösta för en politisk agenda som de lovar att driva men som de sedan överger med något slags underton att det ändå inte var de som fattade beslutet. Att de inte hade något val. Men då börjar jag undra varför vi ska ha val – om de valda ändå inte har några val – varför ska jag då välja dem (eller inte)? Jag ska diska mina mjölkpaket, pilla ut veken ur värmeljusen och sitta fast i oändliga tågförseningar för att tillsammans med hela Sverige uppnå miljömål medan de politiker som vi valt inte ska behöva stå för sina val (eller eventuellt inte ens behöva göra dem).

För exakt tio år sedan i år, 2005, var vi tusentals personer som engagerade oss i kampanjen för amnesti för gömda flyktingar och reformer av asylprocessen för att göra den mer rättssäker. Ett av (fem) rikspartierna som deltog aktivt i arbetet var Miljöpartiet. Vi kampanjade tillsammans för en solidarisk asylpolitik, tillsammans delade vi ut flygblad där det stod att vi skulle förpassa den flyktingpolitik som Socialdemokraterna och Moderaterna stod för till historiens soptipp. Ett litet utdrag från en av alla våra texter:

”Det krävs ett slut på den inhumana behandlingen av flyktingar i Sverige. Sverige behöver en ny flyktingpolitik som tar sin utgångspunkt i alla människors rätt till en fristad ifrån krig och förföljelse. Som ett resultat av den allt hårdare asylpraxisen i Sverige lever idag tusentals människor under jorden. Många av dem är barn, barn som redan innan bär med sig upplevelser som inga barn borde behöva bära. Att leva under jorden innebär att aldrig känna sig trygg, aldrig vara fri att leka, aldrig kunna få vara barn på riktigt. Dessa barn behöver vårt stöd. En flyktingamnesti skulle ge dessa barn en chans att återigen få vara barn.”

I dag sitter Miljöpartiet i en regering som driver en politik där de skapar de problem som de för tio år sedan ville vara med och lösa. En regering som just beslutat om medicinsk åldersbestämning av asylsökande, att inga särskilda hänsyn ska tas till barn och att anhöriginvandring ska begränsas. Det är en pinsamt tafflig analys de presenterar; att de vidtar dessa åtgärder så att människor ska välja att söka asyl i andra länder, så att andra länder ska tvingas ändra sin politik och ta emot dem. För det första; tror verkligen S och MP att dessa människor hade riskerat livet på ett hav och sedan gått hela vägen igenom Europa upp till Sverige, om det hade funnits andra likvärdiga närmre alternativ? Har S och MP någon gång vandrat genom Europa?

För det andra så motiverar de beslutet utifrån att de själva, i egenskap av Sveriges regering, inte har kunnat påverka övriga EU-länder att ta ansvar, så hur tänkte de då att de kvinnor, män och barn som kommer från Syrien och Afghanistan ska klara av att påverka dessa motvilliga regeringar till en förändring? Hur ska människor på flykt bli mäktigare än en av EUs medlemsstater? Den värsta av klimatkriser; när vi tappat greppet om vad som är rimligt i världen.

Som skrivet kommer uppgivenheten inta bara från besluten utan även från vilka som har fattat dem. Att ett parti som jag över huvud taget inte identifierar mig med i den givna frågan driver en politik som jag inte heller kan identifiera mig gör mig arg men på ett sätt som fyller mig med energi att göra motstånd. Nu tillhör jag varken MP eller S men ser dem åtminstone i vissa frågor som lite likasinnade. Genom relativt nyliga händelser som Flyktingamnesti 2005, genom att komma från en släkt där flera varit aktiva i den socialdemokratiska rörelsen.

Miljöpartiet skriver i sitt partiprogram att EU:s flyktingpolitik med dess murar mot världen måste förändras. På Socialdemokraternas hemsida skriver de att de ”vill att Sverige ska göra skillnad i världen. Vi vet att en rättvis värld är möjlig. Det som behövs är mer internationellt samarbete och mer solidaritet.” Efter haveriet med biståndspolitiken följt av denna ursäkt till asylpolitik, är det svårt att se vad de båda regeringspartierna ska kunna säga att de står för internationellt.

Och samtidigt som de överger ideal och löften försöker de mobilisera oss att delta i aktioner för klimatet. För det (uppenbarligen till skillnad från rätten till asyl) är en livsavgörande fråga. Men det skaver. Tanken med att påverka politiker inom och utanför Sveriges gränser (just nu verkar MP vilja att vi ska kampanja med dem för att påverka utanför Sveriges gränser) är ju på något sätt att om vi påverkar politikerna, övertygar dem om en annan idé, så agerar de annorlunda, i enlighet eller åtminstone inspirerade av den idén. Samtidigt är ju regeringens asylpolitik ett exempel på att detta inte fungerar, för allt till trots agerar de ju ändå inte annorlunda, de fattar istället ”fruktansvärda beslut”.

Och om Sveriges regering i EU resignerar och helt öppet säger att de inte kan vara med och påverka utan som av en osynlig hand tvingas till en miniminivå, vad tror de då händer med oss andra? Vi står där med våra ursköljda mjölkpaket och urpillade värmeljus och med en regering som ålägger asylsökande syrier och afghaner att göra det som de själva inte klarade av. I den värsta av alla klimatkriser.

Kollektivtrafikångest, eller nya härliga saker i bistron

Kollektivtrafiksångest. Det är när en står i regnet på Hässleholms busstation natten mellan fredag och lördag, efter att ha hamnat på ett senare tåg till Växjö eftersom det en hade biljett till blev inställt, och har blivit tillsagd av tågpersonalen att ”det är klart att vi ser till att ni kommer hem”, att ”en ersättningsbuss väntar när ni går av tåget”, men det inte alls finns någon ersättningsbuss och inte heller någon information om när den skulle kunna dyka upp.

sydresaOch där står en i regnet och alla tänkbara kundtjänster har stängt för dagen (men deras telefonsvarare informerar uppmuntrande om att det går bra att hitta information på webben, vilket det ju så klart inte gör vad gäller ersättningsbussar mitt i natten i Hässleholm). Efter en timma dyker en buss upp som, visar det sig, har fått instruktionen att inte köra till Växjö utan bara till Älmhult. Men chauffören är snäll och förstår att det inte är läge att 01.52 ställa oss utanför “Sydresor” i Älmhult så vi kommer fram till Växjö, strax innan tre på morgonen. Kollektivtrafiksångesten byggs på under resan av att jag vet att jag ska åka tåg med tre byten klockan åtta dagen efter. På tågen finnas glada tillrop om hur hållbart och på alla sätt bra det är att åka tåg. Denna typ av meddelande då med Naturskyddsföreningen (ja, jag är medlem) som avsändare, brukar också finnas uppklistrade på stolsryggarna på tågen.

Men för en som tillbringar lite för mycket tid ofrivilligt på helt fel platser utan någon som helst information (och aldrig får pengarna tillbaka eftersom det är extremt svårt att bevisa att det var SJs fel att en inte kom hem som planerat) får dessa käcka meddelanden om hur bra det är med tåg nästan motsatt effekt. För det första så vet vi redan att det är bra för miljön (det är en av anledningarna till att vi trots allt härdar ut på tåget, så det behöver ni inte tala om för oss), och för det andra så brukar ordet hållbar ges en bredare betydelse och i denna är tåget just nu inte en hållbar lösning.

Jag skulle tycka att det vore trevligt (och sannolikt gott för den mentala folkhälsan) om såväl Naturskyddsföreningen som SJ slutande moralisera över det som i praktiken innebär att du måste åka dagen innan du ska vara någonstans, förlora arbetstid, fritid och andra sorters tid, och istället ägnade sig helt åt att påverka för ökade investeringar i kollektivtrafiken. För när klockan är efter två på natten, och jag just har lämnat Älmhult i en ersättningsbuss, så är det enda jag vill att hyra en bil så att jag kan köra själv nästa dag och slippa tänka på tåg. När det är som det är blir det snarare lite von oben att tala om för människor hur bra det är med tåg, för det är det, handen på hjärtat, faktiskt inte alls (och som sagt, många av de som sitter på tågen har ju sannolikt redan fattat att det är bra för miljön).

Härliga smaker i bistron

Skärmdump från http://www.sj.se (14 november).

När jag köper min nästa biljett från SJs hemsida finns där en annons som informerar mig om att de har “nya härliga smaker i bistron”. Men jag skulle föredra gamla tråkiga grejer i bistron, om bara tågen gick och kom fram någorlunda som de skulle.

Tipsar (med det inte sagt att jag nödvändigtvis håller med alltihop) om en artikel, Taking Shorter Showers Doesn’t Cut It: Why Personal Change Does Not Equal Political Change, som handlar om individualisering av lösningar på samhällsproblem; att det precis som i exemplet med tågen läggs på individen att lösa problem vilket gör att vi riskerar att tappa fokus på nödvändiga strukturella förändringar, som också kräver politiska beslut. Artikeln är inte ny men känns fortfarande angelägen, i förhållande till miljön inte minst i relation till stundande klimattoppmöte.

”Would any sane person think dumpster diving would have stopped Hitler, or that composting would have ended slavery or brought about the eight-hour workday, or that chopping wood and carrying water would have gotten people out of Tsarist prisons, or that dancing naked around a fire would have helped put in place the Voting Rights Act of 1957 or the Civil Rights Act of 1964? Then why now, with all the world at stake, do so many people retreat into these entirely personal “solutions”?”

Var försiktig med var du skär…

Några bilder från dagens demonstration i London mot nedskärningar i offentlig sektor. Fackföreningarna Unite, National Union of Teachers, Public and Commercial Services Union, Fire Brigades Union, Unison och GMB står bakom demonstrationen och samtliga fackföreningar deltar idag i en 24-timmars strejk. Mer info om rörelsen mot nedskärningar på People’s Assemblys hemsida.