Köer och kameler

Veckotidningen Savanas senaste nummer innehåller ett antal satirteckningar som, som vanligt, roar. En av teckningarna visa transportministeriet med pratbubblor om nödvändigheten att skapa flera köer i Moçambique – allt för att visa att de faktiskt jobbar. Krav på bilprovning, nya körkort – det är dags för nya köer.

Flera teckningar ägnas åt upproren i Egypten och vad som kommer att hända härnäst. En bild visar en kamel med två ryttare – en som drar åt religion en annan åt det motsatta hållet med frågan – vart är kamelen på väg. På samma tema en bild på en pyramid och en kamp om det är ”te” eller ”dem” som ska läggas på toppen.


Avslutningsvis en bild på kreativa huvudskydd under upploppen. (Kanske något som Maputoborna lär sig av till nästa matuppror, om det nu blir några sådana…)

Översvämningar – men färre drabbade än väntat

Fick påringning från Sverige som undrade om jag var översvämmad. I svensk media rapporteras om översvämningar i södra och centrala Moçambique – i år igen. Enligt dagens Notícias har årets regn allvarligt påverkat ungefär 13 000 människor. En stor del av dessa har fått flyttas på grund av regn, översvämningar och storm.

Enligt myndigheten INGC (ungefär som svenska Myndigheten för Samhällsberedskap, före detta Räddningsverket) hade man dock räknat med att behöva ge assistans till över 500 000 personer. Sedan 2007 pågår omflyttning av människor som bor i de områden som i princip varje år drabbas i södra och centrala Moçambique. INGC är positiva till de relativt låga siffrorna som visar att vidtagna åtgärder har god effekt.

Revolutionär konstnär avliden

Flaggor på halv stång utanför Frelimos byggnad i Lichinga

Det moçambikiska nyhetsflödet upptas för närvarande av i princip en enda nyhet: Att konstnären Malangatana avled 5 januari, 74 år gammal. Idag är det begravning och det talades om nationell helgdag vilket emellertid inte inträffade.

Malangatan är en av få moçambikiska konstnärer som är kända internationellt och han har emottagit ett antal internationella utmärkelser. Malangatanas storhet beror dock inte endast på att han var konstnär utan på ett politiskt engagemang. Han var aktiv i Moçambiques befrielserörelse och arbetade bland annat som vuxenutbildare efter självständigheten, han var aktiv i kampen mot apartheid och för fred i Moçambique under inbördeskriget.

En av många väggmålningar av Malangatana.
Denna beskriver självständighetskampen
och finns att beskåda vid ”Praça dos herois” i Maput.

Aluminiumregn

En mycket omtalad fråga i Maputo de senaste månaderna är att det multinationella företaget Mozal (ett aluminiumsmältverk) har fått tillstånd att arbeta utan filter under en viss tid och alltså släppa ut ofiltrerade föroreningar rätt ut i luften i 140 dagar. Ett antal miljöorganisationer har lyft frågan och försökt påverka politiker och miljöministeriet men utan att lyckas. I onsdags godkände ännu en instans, Moçambiques administrativa domstol, Mozals ”bypass”.

I området runt Mozal har mark och växter täckts av ett vitt aluminiumdamm men miljöministeriet hävdar att detta må döda en och annan växt men att det inte är skadligt för människor. Tidningen Savana driver med de korkade uttalanden, se bild här intill.

En annan het potatis är frågan om att registrera alla kontantkort för mobiltelefoner. I september bestämdes att alla nummer skulle registreras. I veckans Savana uttalar sig Marcelo Mosse från CIP om att detta är emot konstitutionen och att det är ett uppenbart maktmedel för att kontrollera utbrott som det 1-2 september.

Turbulent bland ministrarna…

Veckan som gått har innehållit stora förändringar i moçambikisk politik. President Armando Emílio Guebuza sparkade hälsominister Ivo Garrido, jordbruksminister Soares Nhaca och industriminister António Fernand. Det blev även en ny inrikesminister eftersom sittande inrikesministern, José Pacheco, blev utnämnd till inrikesminister.

Hälsominister Ivo Garrido har under sin tid som minister varit både älskad och hatade: Han har haft en tämligen kompromisslös attityd mot människor som arbetar inom hälsovården vilket har gjort att han ansetts arrogant och fått många av ”de sina” emot sig. Å andra sidan är det många som menar att han har kämpat hårt för att medborgarna faktiskt ska få bättre hälsovård.

Jordbruksministerposten har bytts frekvent de senaste åren och inte heller Soares Nhaca har lyckats något vidare. I ett land där majoriteten av befolkningen är bönder är jordbruket en av de viktigaste sektorerna i arbetet mot fattigdomen. Den nye ministern, Pacheco, är ett tyngre namn i Frelimo (med i partiets politiska kommission) och förväntas därför kunna ha större effekt och ge jordbruket mer politisk tyngd. Det återstår att se om Pacheco väljer en annan strategi än den ”gröna revolution” som hittills förespråkats av regeringen men som har få konkreta resultat på gräsrotsnivå.

Återstår att se vad de nya herrarna kommer att uträtta på sina respektive poster.

En fantastisk regering!

Idag har regeringen haft extrainsatt möte. Resultatet har börjat cirkulera på maillistor och i de första nättidningarna och det är faktiskt ganska fantastiskt måste jag säga. Utan att direkt hänvisa till förra veckans upplopp skriver de i sitt utskick att det är nödvändigt att vidta åtgärder på grund av den allt djupare urbana fattigdomen och den ofördelaktiga globala finansiella situationen som har gjort att priser på basvaror och service ökat.

Några av åtgärderna som de beslutat om är att…

 • Ställa in den planerade höjning på energi för de ”minsta” konsumenterna och minska höjningen för de ”mellanstora” konsumenterna.
 • Ta bort den dubbla sopavgiften för konsumenter med förbetald el (credelec).
 • Fortsätta med att stimulera nya anslutningar till elnätet genom en subventionerad avgift som kan betalas i omgångar om det är nödvändigt. 
 • Minska avgiften för hushåll som vill ansluta sig till vattennätet med 50 procent.
 • Behålla tidigare brödpriset genom subventioner.
 • Behålla momsfrihet på potatis, tomat, lök och ägg. 
 • Sänka priset på ris med 7,5 procent.
 • Behålla subvention på urbana transporter. 
Och för att lyckas med detta, det vill säga, för att hämta pengarna någonstans ifrån har de även beslutat bland annat att…
 • Frysa den planerade löneökningen och förmåner för högre statliga tjänstemän.
 • Frysa den planerade löneökningen och förmåner för styrelsemedlemmar i statliga och halvstatliga företag.
 • Se över offentliga kostnader för flygresor, traktamenten och kommunikation. 
 • Frysa planerade tillblivanden av nya offentliga institutioner.

Dokumentet nämner också ett antal makroekonomiska åtgärder som skall vidtas, bland annat…

 • Disciplinera bankaktivitet genom ökad inspektion.
 • Stärkta mekanismer för att fakturering och betalning ska ske med metical.
 • Stärkta mekanismer för kontroll av prissättning i affärer.
 • Fortsätta att favorisera de minsta konsumenterna i den fortsatta prissättning för vatten och el.
 • Analysera ”strukturen” på importerade produkter för att anpassa dem efter olika klasser.

Detta är vad jag kallar redistribution. Idag tycker jag att alla mocambikier borde vara stolta över sin regering (även om det ju hade varit ännu bättre om alla dessa reformer hade genomförts utan upplopp). Blir helt varm i hela kroppen. Läs nedan om upploppen förra veckan!

Illegal men legitim

Det blev inga fler demonstrationer efter fotbollsmatchen mot Libyen i söndags (som för övrigt slutade 0-0). Istället verkar huvudstaden befinna sig i en stund av reflektion och diskussion – många av dagstidningarna låter människor från olika håll (dock mest från någon slags elit) komma till tals för att reflektera kring upploppen.

Det slår mig när jag läser att diskussionen är väldigt icke-fördömande bland de flesta som skriver (vilket emellertid kontrasteras mot regeringspartiets fördömande attityd, det är dock mindre närvarande i debatten). Författaren Mia Couto är en av dem som skrivit denna vecka, för den som läser portugisiska – läs hans artikel ”Fattigdomen är mycket dyr” här! Couto skriver bland annat att manifestationern inte var legala men däremot legitima – att få runtomkring honom fördömer händelserna – snarare ser de all anledning till att de uppstått. Mia kommenterar bland annat president Guebuzas ordval när han talade till folket under upploppet och kallade det för ”det underbara folket” i det ”vackra landet”. Han frågar sig vilket folk som inte är underbart och vilket land som inte är vackert – och hur detta sätt att prata blir en manöver för att inte prata om de verkliga problemen.

Från Maputo till FN

FN-organet FAO, ansvarigt för livsmedels- och jordbruksfrågor, har beslutat att hålla globalt möte om livsmedelskrisen i världen, efter upploppen i Maputo i veckan. Mötet kommer att hållas den 24 september och fokusera på tillgång till jordbruksprodukter, inte minst vete, på global nivå.

Läs mer på New York Times: U.N. Raises Concerns as Global Food Prices Jump

Lugn på grund av fotboll?

Nu är det lugnt i Maputo, och samtidigt mycket mer liv på gatorna eftersom kollektivtrafiken har börjat komma igång och folk kan komma till jobbet.

Ett rykte säger att det är lugnt på grund av den kvalfotbollsmatch till afrikanska mästerskapen imorgon där Mocambique ska spela mot Libyen. Mästerskapsarrangörerna hotar att flytta ner Mocambique om säkerheten inte kan garanteras under kvalmatchen. Enligt samma rykte finns det risk för att oroligheterna ska sätta fart igen på måndag.

Detta rykte ska nog emellertid tas med viss försiktighet.

Lugnare men inte lugnt

Maputos innerstad har idag så smått återgått till det normala. Bilar och människor börjar cirkulera men minibussarna (som står för kollektivtrafiken till och från förorterna) är fortfarande få. Från ett antal förorter kommer rapporter om mindre utbrott men inte lika omfattande som igår och i förrgår. I Xiquelene, en av förorterna, förekom skottlossning så sent som strax före 15 i eftermiddags.

Människor är försiktiga. De restauranger som har öppet meddelar att de stänger tidigt så att personalen ska komma hem i tid och redan nu börjar folk lämna sin arbetsplatser. Sms cirkulerar fortfarande men allt fler har budskap om lugn, fredliga diskussioner och att saker bör återgå till det normala.

Det är mycket lugnare men det känns som att människor har svårt att lita på lugnet. Med all rätt.