Mera skog, massafabrik och föreläsning om småbönder (Resan 9)

Måndagen tillbringade halva gruppen på Linnéuniversitetet medan andra halvan åkte till Mönsterås massafabrik, sågverk och direktutlastningshamn. På universitetet träffade vi Harald (från dagen innan) och Sandra som arbetar med utbildningar inom skogsbruk. Vi pratade om hur situationen med skog ser ut i Moçambique – att det i princip endast är stora bolag som bedriver skogsbruk vilket ledde fram till ett samtal om ett möjligt samarbete för att öka småböndernas kapacitet att bruka skog.

På eftermiddagen höll Diamantino en föreläsning på Open University om småböndernas situation i Moçambique och några av de största utmaningar för landsbygdsutveckling och –berikning. Många frågor blev det, bland annat om bomullspriser, korruption och klimatförändringar.

Efter föreläsningen var det dags för oss att avsluta resan – de moçambikiska kollegorna tog tåget till Stockholm för att sedan resa vidare hem till Moçambique.

Familjeskogsbruk och vindkraft (Resan 8)

Resans åttonde dag inleddes med en bilfärd mellan Hjo och Växjö. Väl framme i Växjö åkte António till Tingsryd för skridskoåkning och kräftfiske medan vi andra begav oss till byn Karryd för att prata och besöka familjeskogsbruk tillsammans med Harald Säll. Vi fick även chansen att besöka ett vindkraftsverksbygge.

Återvinning, fjärrvärme, Hjordnära, Hamnarbetarförbundet och Ingen är illegal (Resan 7)

Ännu en heldag i Hjo (dock med celebert besök från Göteborg). Första punkten på programmet idag var ett besök på återvinningscentralen för att se Hjobornas entusiastiska källsorterande, mycket fascinerande för besökarna. Vi fick även chansen att komma in på fjärrvärmeverket där som förser en stor del av Hjos hushåll med värme.

Efter fjärrvärmen åkte vi till Nygården och Hjordnära mejeri där vi fick se (och delvis smaka på) processen ”från gräs till yoghurt”, bland annat ett mycket uppskattat besök i ladugården och inne på mejeriet.

Dagen avslutades med två presentationer; den första om svensk fackföreningsrörelses framväxt generellt och Hamnarbetarförbundets arbete i synnerhet, den andra om nätverket Ingen människa är illegal. Presentationerna gav upphov till många funderingar kring påverkansarbete, aktivism och våra organisationer som politiska aktörer (om än inte partipolitiska).

Imorgon söndag bär det av mot Smålands skogar, närmare bestämt Växjö.

Guldkroksskolan, Rotary, bygge och kommunen (Resan 6)

Igår var det heldag i Hjo. Den inleddes med ett besök på högstadiet på Guldkroksskolan där rektor Ingvor Forsanker presenterade skolan och det svenska skolsystemet. Vi pratade också om hemkunskap, skolmat, skolsyster och mycket annat samt besökte en svensklektion och en slöjdlektion.

Efter det var vi på Rotary där António höll en uppskattad presentation om agroforestrycentret i Cuamba. Därefter blev det en snabbvisit i en lägenhetsrenovering innan vi begav oss till kommunen där kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker berättade hur kommunen fungerar, vilka de huvudsakliga ansvarsområdena är samt hur man arbetar med att öka medborgarnas deltagande.

Äpplen, rättvis import och kräftor (Resan 5)

Idag bar det av till Hjo – en skarp kontrast till dagarna i Stockholm. Efter en första tur i staden var den livligaste diskussioner om äpplen. För vissa av besökarna var det första gången de såg äpplen på träd och de var alla överens om att det var ett skandalöst slöseri med alla äpplen som inte tas om hand.

Vi har besökt North & South – ett företag i Vrångebäck strax utanför Hjo som importerar rättvisemärkta varor. De berättade om sin verksamhet; vilka de samarbetar med, hur varorna väljs ut och hur de marknadsförs och säljs vidare i Sverige. Efter North & South fick besökarna smaka på kräftor och sik från Vättern.

Skogar, planteringar och Sveriges Riksdag (Resan 4)

Här kommer en uppdatering från gårdagens besök för våra moçambikiska besökare. Hälften av gänget tog tåget till Uppsala för att besöka Sveriges Lantbruksuniversitet för att prata om  jordbruk i Sverige och Moçambique. Vi andra tillbringade dagen på två seminarier om skogsplanteringar med bland andra FAO, Sida, Skogsinitiativet och Naturskyddsföreningen. Under eftermiddagens seminarium, arrangerat av Naturskyddsföreningen, höll kollegan Diamantino Nhampossa ett en presentation om skogsinvesteringarna i Moçambique generellt och i Niassa i synnerhet (se foto nedan).

Framåt kvällen besökte hela gruppen riksdagen där vi hade ett mycket givande samtal med riksdagsledamöter och personal från Miljöpartiet (se foto nedan). Samtalet handlade om små och stora utvecklingsfrågor i Moçambique men även vad våra samarbetsorganisationer tycker att Miljöpartiet kan göra i Sverige för att driva frågor som är viktiga för organisationerna i Moçambique. Vi fick även en visning av Riksdagshuset (återigen – foto nedan).

Mocambiques ambassad, Sida och studiecirklar (Resan 3)

Idag har våra moçambikiska besökare haft ett fullspäckat schema. Morgonen inleddes med ett besök på Moçambiques ambassad i Stockholm där ambassadören och de två rådgivarna gav sin syn på Sverige – allt ifrån disciplin- och regelsamhälle hur man använder en gräsklippare till att information är lättillgänglig – du kan läsa på internet vad kungen åt till middag igår. Även den svenska skattefinansierade välfärden och olika regeringsbildningar diskuterades.

Moçambikierna presenterade några av de viktiga utvecklingsfrågor som de arbetar med, bland annat jordbruk, landsbygdsutveckling och problematiken kring storskaliga investeringar. Vi diskuterade även Kooperation Utan Gränsers roll som utländsk organisation i Moçambique.

Efter mötet på ambassaden åkte två av deltagarna och besökte en svensk bonde medan vi andra begav oss till Sida för ett lunchseminarium om landbaserad privatsektorinvesteringar i utvecklingsländer där vi presenterade Moçambique som ett fall. Även här blev det en intressant och engagerande diskussion. 

Dagen avslutades med kaffe, kanelbulle och ett samtal om studiecirklar och vuxenutbildning med ABF och CMS. Vi pratade om studiecirklarnas roll i framväxten av olika sociala rörelser i Sverige och vilken roll de spelar nu. Ângelo och Virgílio berättade om hur Kooperation Utan Gränser tillsammans med våra samarbetsorganisationer arbetar med studiecirklar i Moçambique, såväl inom jordbruk som inom kunskap om lagar och påverkansarbete.

Kollegorna har gjort ett fantastiskt jobb med att förklara, diskutera och ställa frågor!

Se bilder nedan från de olika besöken (förutom bondebesöket där jag inte var med)!

Kontorsdag / Dia no escritório (Resan 2)

Idag har de moçambikiska kollegorna tillbringat hela dagen på Kooperation Utan Gränsers kontor i Stockholm. De har träffat personalen på Stockholmskontoret, fått veta vad biståndsavdelningen gör och hur vi jobbar med information och kampanj i Sverige. På kvällen besökte vi Kooperation Utan Gränsers vd Anneli Rogeman. 

Hoje os colegas moçambicanos passaram o dia inteiro nos escritórios do CCS em Estocolmo. Encontraram-se com o pessoal de Estocolmo, receberam informação sobre o que faz o departamento de cooperação internacional aqui e como trabalhamos com informação e campanhas na Suécua. A noite visitamos a directora geral do CCS, a Anneli Rogeman.

På besök i Sverige / Visitando a Suécia (Resan 1)

Versão em Portuguêsa abaixo.

Idag kom fem moçambikiska kollegor och representanter från våra partnerorganisationer till Sverige. De ska tillbringa tio dagar i Sverige och på programmet står bland annat:

  • Delta i paneldebatt om skogsplanteringar i Moçambique
  • Träffa svenska organisationer, bland annat fackförbund och studieförbund
  • Hålla lunchseminarium på Sida om hur storskaliga investeringar i jord- och skogsbruket skulle kunna bidra till lokal ekonomisk utveckling och rättvisa
  • Besöka bondgårdar, bland annat Hjordnära Mejeri Hjo
  • Lära känna Kooperation Utan Gränser och våra medlemsorganisationer

Första kvällen bjöds de på gambiansk-svensk middag hemma hos en före detta kollega efter en promenad genom gamla stan. Jag ska försöka uppdatera bloggen dagligen om hur programme fortskrider.

Hoje chegaram cinco colegas e representantes de organizações parceiras em Moçambique. Vão passar dez dias aqui na Suécia e no programa temos entre outras coisas

  • Participar num debate sobre plantações florestais em Moçambique
  • Encontros com organizações suecas, entre elas sindicatos e instituições de educação de adultos
  • Dar um “seminário de almoço” na Asdi sobre a situação ideal em relação aos investimentos agrícolas e florestais de grande escala e como poderiam contruibuir para desenvolvimento e justiça local
  • Visitar agricultores, entre elas Hjordnära Mejeri i Hjo
  • Conhecer melhor Centro Cooperativo Sueco e as nossas organizações membros.

 Na primeira noite fomos convidados para um jantar gambiano-sueco em casa de uma ex-colega nossa, depois de um passeio pelas partes antigas da cidade de Estocolmo. Vou tentar escrever no blog todos os dias sobre o andamento do programa.